Termine

⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠

26. Ok­to­ber – 1. No­vem­ber 2020

Ter­mi­ne 2020

01.11.
Sonntag
09:00
Hl. Mes­se
14:00
To­ten­an­dacht

Al­ler­hei­li­gen­li­ta­nei und Al­ler­see­len­an­dacht in der Kir­che. Das Ge­den­ken beim Krie­ger­denk­mal und der Gang zum Fried­hof müs­sen heu­er lei­der ent­fal­len.

Anmelden
JHS